Quảng Bình xử lý phương tiện vi phạm qua hệ thống camera

Việc đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, xử lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã bước đầu mang lại những hiệu quả rõ rệt. Tại Quảng Bình, sau khi đưa hệ thống này vào sử dụng, hàng trăm phương tiện vi phạm trật tự ATGT đã bị xử lý. Xem tiếp →